Kiertotalous kunnissa -raportti kokoaa yksiin kansiin kuntien keinot kiertotalouden edistämiseksi

Uutinen 25.10.2022 klo 13.25
© Circwaste

Kunnilla on merkittäviä mahdollisuuksia edistää yhteiskunnallista muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kiertotalous on nähty muutoksessa välttämättömänä keinona, jolla tuotetaan taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa ja vähennetään luonnonvarojen käyttöä.

Circwaste-hankkeen kokoamassa Kiertotalous kunnissa -raportissa tunnistettiin merkittävimmät toiminta-alueet, joissa kunnilla on mahdollisuus edistää kiertotaloutta. Raporttiin on koottu tietoja ja konkreettisia esimerkkejä useista eri hankkeista sekä kuntien itse raportoimista kokemuksista ja toteutuneista toimenpiteistä.

”Mahdollisuuksia kiertotalouden huomioimiseksi tunnistettiin olevan erityisesti strategisessa johtamisessa, jakamistalouden ratkaisujen edistämisessä, investoinneissa, julkisissa hankinnoissa, rakennushankkeissa, maankäytön suunnittelussa sekä jäte- ja energiahuollon ratkaisuissa”, kertoo Circwaste-hankkeen projektipäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Potentiaalia löydettiin myös elinkeino- ja innovaatiopolitiikan puolelta - yritysyhteistyöstä sekä tutkimus- ja kokeiluhankkeista.

Lisäksi kunnat voivat edistää asukkaittensa kiertotaloustoimia. Uudelleenkäytön lisääminen kierrätyskeskustoiminnan myötä, hävikkiruokapalveluiden tarjoaminen ja kestävät liikkumismuodot voivat sopivan informaatio-ohjauksen ja oikein valitun seurantatiedon tuottamisen ohella olla vaikuttavia ja pysyviä ajureita kohti kestävää kiertotalousyhteiskuntaa.

”Kunnilla voi olla jopa merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa välillisesti yritysten ja muiden toimijoiden edellytyksiin edistää kiertotaloutta esimerkiksi toimimalla kokeilualustana uusille toimintamalleille”, kertoo Myllymaa.

Kunnan vaikuttamiskanavia ovat oman esimerkin kautta toimiminen, toimintaedellytysten mahdollistaminen yrityksille, asukkaille sekä tiedon jakaminen ja ympäristökasvatus.

Raportin taustaa

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelivat Suomen kiertotalouden strategista ohjelmaa laajan sidosryhmäjoukon tukemana keväällä 2020. Valmistelutyö toteutettiin teemakohtaisissa alaryhmissä, joista yksi keskittyi kuntia ja alueita koskevien tavoitteiden valmisteluun. Suomen ympäristökeskus osallistui kunnat ja alueet -teemaryhmän työhön tuottamalla tausta-aineistoa työn tueksi. Tämä raportti perustuu tähän vuonna 2020 tuotettuun taustamateriaaliin. Työssä arvioitiin kiertotalouden nykytilaa ja kehittämistarpeita kunnissa ja tehtiin toimenpide-ehdotuksia kunnille ja hallinnolle yleisesti.

 

 

Lisätietoja

  • Tuuli Myllymaa, ryhmäpäällikkö, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu