Kiertotaloudella talous kestävälle uralle

Uutinen 29.8.2017 klo 11.36

Kiertotalous on pysynyt EU:n ympäristöpolitiikan keskiössä tavoiteltavana talouden mallina siitä lähtien, kun komissio julkaisi vuonna 2015 ensimmäisen Kiertotalouspaketin eli toimintasuunnitelman kiertotalouteen siirtymiseksi sekä suunnitelmaa tukevia ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi.

Kiertotalous on yksi työkaluista, jonka avulla talous voidaan ohjata kestävälle uralle. Kiertotalouden mukaisessa talouden mallissa tavoitteena on säilyttää luonnonvarat, tuotteet ja materiaalit sekä niihin sitoutunut arvo taloudessa mahdollisimman pitkään ja pyrkiä luomaan mahdollisimman paljon arvonlisäystä erilaisista palveluista. Kiertotalous edellyttääkin monialaista ja mittavaa ajatus- ja toiminta- ja liiketoimintamallien muutosta. Muutos koskee kaikkia tuotteiden ja palveluiden arvoketjuja suunnittelusta kulutuskäyttäytymiseen ja jätehuoltoon asti.

Kiertotalouden ajatus on lyönyt nopeasti läpi Suomessa

Kiertotalouspaketin julkaiseminen käynnisti laajan ja tärkeän keskustelun siitä, mikä on kansallinen tahtotila Suomessa kiertotalouden toteuttamiseksi ja mitä se vaatii ja tarkoittaa. Perinteiset toimintamallit on myllättävä uusiksi ja
eri toimialat saatava verkostoitumaan laajasti.

Työ kiertotalouden juurruttamiseksi Suomeen huipentui kansallisen tiekartan rakentamiseen. Tiekartassa luotiin yhteinen tahtotila kiertotalouteen johtavista keinoista, joiden avulla tuetaan Suomen kasvua kiertotalouden
edelläkävijäksi. Työ toteutettiin Sitran johdolla yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän ja muiden merkittävien sidosryhmien – kaikkiaan yli tuhannen yhteiskunnan
eri osa-alueen toimijan – kanssa.

Materiaalivirtojen tehostamisen ja jätehuollon kehittämisen ohella innovatiivisissa palvelukonsepteissa tunnistetaan huomattavaa potentiaalia. Kiertotalouden potentiaalien hyödyntäminen parantaa mahdollisuuksia kääntää
myös talous kasvuun.

Hankkeet luovat liiketoimintaa

Viime vuodet ovat olleet EU:n LIFE-rahoituksen näkökulmasta suomalaista menestystarinaa – kiertotalouden lippulaivahanke CIRCWASTE on suoraa jatkumoa vuotta aiemmin rahoituksen saaneelle Luonto-teeman FRESHABIThankkeelle. Molemmissa prosesseissa ympäristöministeriö on ollut alusta asti
mukana.

Kiertotalous tulee olemaan keskeisessä asemassa, kun yhteiskunnat tulevaisuudessa siirtyvät kohti kestävämpää tuotantoa ja kulutusta. Tarvitaan ympäristön kantokyvyn rajat huomioivia, älykkäitä ratkaisuja, jotka ohjaavat kasvun kestävälle uralle. Ne voivat parhaimmillaan tuottaa uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja samalla vähentää
luonnonvarojen käyttöä ja jätteiden määrää.

CIRCWASTE-hankkeella on erinomaiset mahdollisuudet kehittää valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja edistää kiertotaloutta oikeaan suuntaan.

 

Kimmo Tiilikainen
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri