Helena Dahlbo: Muovit puhuttavat – kierrätyksen tehostaminen yksi keino ongelmien vähentämiseen

Uutinen 5.1.2018 klo 13.35
Helena Dahlbo 285 163

Muovi on yhteiskunnassamme laajassa käytössä, ja siihen on syynsä. Muovi on monimuotoista, kevyttä, siitä saadaan tarvittaessa venyvää tai jäykkää, tiivistä tai hengittävää. Pakkaukset ovat muovin suurin käyttökohde ja siten myös suurin muovijätevirta. Pakkauskäyttöön on kehitetty sekä bioperäisiä että biohajoavia materiaaleja, joilla muovia halutaan korvata, mm. roskaantumisen vähentämiseksi. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä riittävästi näiden kokonaisvaikutuksista ympäristölle. Biohajoavuus testataan olosuhteissa, joita ei luonnosta juuri löydy, joten roskaantumisen torjujaksi ei näistä materiaaleista välttämättä ole.

Muovin aiheuttamat ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että me ihmiset emme hallitse sen käyttöä ja kiertoa materiaalina. Meidän kaikkien tuleekin kiireesti kantaa kortemme kekoon muovikierron sulkemiseksi. Kotitalousmuovipakkausten keräys on käynnistynyt Suomessa viime vuonna ja erilliskerätylle ja lajitellulle kierrätysraaka-aineelle on kysyntää. Lajittelussa on silti vielä paljon tehostettavaa, sekä kuluttajilla että keräyksen järjestäjillä.

Muovien kierron hallintaan liittyy vielä paljon kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii tutkimus- ja kehitystyötä. Tuotesuunnittelijat ovat avainasemassa muovivirtojen hallinnan kehittämisessä: tuotteet tulee suunnitella kestäviksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Pakkauskeräyksestä vastuussa olevien tuottajien tulee kehittää ja laajentaa keräystä, jotta muovipakkauksia saadaan nykyistä suuremmassa määrin talteen ja kierrätykseen. Me kuluttajat voimme vaikuttaa valinnoillamme: ostaa tuotteita harkiten ja vain tarpeeseen, hankkia kestävää ja korjattavaa kertakäyttöisen sijaan. 

Lue blogi-kirjoitus kokonaisuudessan Suomen ympäristökeskuksen Keskon Näkökulma-blogista

Erikoistutkija Helena Dahlbo (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi) SYKEn Kulutuksen ja tuotannon keskuksesta Jäteasianhallinta ryhmästä.