Uutiset

RSS
 • Muovipakkausten ympäristövaikutus voidaan puolittaa seuraavan kymmenen vuoden aikana 18.6.2019
  VTT:n mukaan muovin ympäristövaikutusten puolittaminen seuraavien kymmenen vuoden aikana on mahdollista tehostamalla muovien kierrätystä, korvaamalla muoveja uusiutuvilla materiaaleilla ja muuttamalla kulutustottumuksia.
 • Resurssiviisaat julkiset hankinnat vaativat resurssien vahvistamista 12.6.2019
  Julkisten hankintojen avulla vauhditetaan kiertotaloutta ja luodaan turvallisempia elinympäristöjä. Tilannetta on kartoitettu erilaisten kyselyiden avulla ja niiden tuloksissa toistuvat samat teemat: resurssien ja tiedon puute. Kuntien strategisilla tavoitteilla, hankintaohjeistuksilla, osaamisen kehittämisellä ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa siihen, missä määrin kiertotalous huomioidaan julkisissa hankinnoissa.
 • Porvoo, Vantaa ja Riihimäki julkaisivat tiekartat kiertotalouden edistämiseksi 3.6.2019
  Kiertotaloutta edistävän Circwaste-hankkeen edelläkävijäkaupungit Porvoo, Vantaa ja Riihimäki ovat julkaisseet kiertotalouden tiekartat, jotka ohjaavat kaupunkien resurssiviisautta edistävää työtä tulevina vuosina.
 • Uusia tuotteita kotimaisen puuntuotannon sivuvirroista 31.5.2019
  Circwaste-hankkeen partneri Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES etsii, mallintaa ja testaa alueen teollisuusyritysten ja kuntien kanssa sivutuotteiden ja jätteiden kestäviä hyödyntämismenetelmiä ja näihin liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Varsinais-Suomessa toimitaan ruokahävikin vähentämiseksi 31.5.2019
  Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan Suomessa syntyy ruokahävikkiä jopa 500 miljoonaa kiloa vuodessa. Rahallisesti se vastaa noin miljardia euroa. Varsinais-Suomessa ongelmaa on lähdetty taklaamaan laatimalla tiekartta ruokahävikin vähentämiseksi koko elintarvikeketjussa, aina ruoantuotannosta kuluttajan lautaselle.
 • Laitetaan hyvä kiertämään 29.5.2019
  Ensimmäiseksi Kiertopalkinnon saajaksi valittiin WeFood-hävikkiruokamyymälä, jonka toiminta on ratkaisemassa yhtä kansallisesti ja globaalisti merkittävintä tavoitetta: ruokahävikin vähentämistä. WeFood on erinomainen esimerkki toiminnasta, jolla on hyvin moniulotteisia myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
 • Kuntien keinot hiilineutraaliin kiertotalouteen 28.5.2019
  Suuri joukko kuntien edustajia kokoontui Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasaliin Kuntien keinot hiilineutraaliin kiertotalouteen –seminaariin 23.5.2019 vahvistamaan ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden välistä yhteyttä.
 • Matti Muovinen Wanted - muovit kiertämään Lappeenrannassa 27.5.2019
  Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kumppaneineen halusi lisätä tietoisuutta roskaantumisen haitoista ja kiertotaloudesta sekä ehkäistä mikromuovien päätymistä ympäristöön. Ideasta syntyi tarina Matti Muovisesta ja haastekampanja roskaantumisen ehkäisemiseksi kiertotaloushengessä: Luonnossa roska – kerättynä kiertotalouden materiaali, Matti Muovinen Wanted.
 • The Circular Classroom kasvattaa kiertotalousnatiivien sukupolvea 24.5.2019
  The Circular Classroom -ohjelma kannustaa opettajia ja oppilaita mukaan kiertotalouden maailmaan suunnittelemaan positiivista muutosta. Ohjelman avulla kukin voi tahollaan tutustua muutoksentekijöihin ja ryhtyä käytännön toimiin omassa arjessa ja yhteisössään.
 • Tekstiilien kierrätyksellä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä 21.5.2019
  Circwaste-hankkeen tekstiiliaiheisessa webinaarissa käsiteltiin tekstiilien kierrätyksen nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Tekstiilit ovat nousseet tarkasteluissa merkittävään rooliin ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Tekstiiliteollisuuden hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan jopa suuremmat kuin laiva- tai lentoliikenteessä.
Lisää uutisia